Modulkart

Et modulkart viser de tilgjengelige størrelser på annonser. Avissiden i tabloid er oppdelt i 25 moduler som har et tosifret nummer. Det faller naturlig på den måten at avissiden har 5 spalter og så har man delt høyden i 5. Modul 43 er ikke da førtitre men 4/3. Det vil si 4 oppover og 3 bortover. For å finne det totale antall moduler en annonse har, ganger man tallene med hverandre. En annonse modul 43 blir da 4 x 3 = 12 moduler stor. Målene øverst i modulene er oppgitt i mm: høyde x bredde.