Hvorfor Oslo Syd

Det er mange grunner til å benytte Oslo Syd som annonseorgan:

  • Oslo Syd er en oversiktlig avis hvor annonsen din blir sett og lagt merke til. Det er bedre å være en stor fisk i en liten dam enn en liten fisk i en stor dam.
  • Dersom du ønsker å treffe alle hustander på Nordstrand vil Oslo Syd garantert være ditt rimeligste alternativ.
  • Nordstrand har sin egen demografi. Vi snakker om sammensetning av befolkningen, økonomi, boligstruktur o.s.v. Dersom du selger produkter som vil være av spesiell interesse for folk i vår bydel, vil det være smart å sette et garn der fisken står tettest.
  • Oslo Syd er sjelden et primærmedium – men må gjerne betraktes som ”sikringskost”. Om du bruker andre medium for å dekke vårt område, er det ingen grunn til ikke å ”kjøpe de beste potetene” – når prisen også er lavest.