Grafiske tjenester

DET VIKTIGSTE ER IKKE Å GJØRE TINGENE RIKTIG - MEN Å GJØRE DE RIKTIGE TINGENE! 

En riktig ting å gjøre kan være å se nærmere på hvordan bedriftens grafiske produksjon gjennomføres. Det bør gjøres med jevne mellomrom. Vi kan delta i alle ledd fra ide til ferdig distribuert trykksak. Som løpende oppdrag eller som engangsoppdrag.

Vurder hva du vil være mest tjent med å "sette bort":

• Redaksjonelle tjenester
• Formgiving og sideproduksjon
• Innhenting av trykkepriser, kontakt og oppfølging av trykkeri
• Utvalgslister for distribusjon
• Salg av annonser

Vi gjør gjerne avtaler der vi dekker alle kostnader mot at alle inntekter er våre. Det gir en forutsigbar kostnad og i noen tilfelle kan trykksaken bli gratis på denne måten.

Ta kontakt dersom du ønsker å finne ut om et samarbeid med oss vil være en "riktig ting"

Tlf. 23 16 91 40 – 932 25 483
E-post: post(@)vigtor.no