Bydelsavisen Oslo Syd er lokalavisen for bydel Nordstrand og den delen av bydel Østensjø som naturlig sogner til Nordstrand. Avisen er upolitisk og mer opptatt av mennesker, problemstillinger og utvikling i vårt nærmiljø enn av sensasjoner, tall og resultater. Avisen kommer i samtlige postkasser en gang i måneden og er som annonseorgan ditt rimeligste alternativ for annonsering i vårt dekningsområde.