Annonsering

Annonsepriser

Gyldig fra 1. februar 2017 - for utskriftsvennlig versjon trykk her.
Opplag 25 000

Alle henvendelser vedrørende annonser rettes til:
Heidi Aune Fritsch
Tlf. 909 55 039
E-post: heidi(@)oslosydavisen.no

Modulpriser:
Pris pr. modul (1 spalte x 71 m.m.) kr. 770,-.

Alle priser er eks MVA og forutsetter ferdig annonse. Priser for utforming og bearbeiding av materiell må avtales spesielt.

Standardformater:
   Helside                      (365 x 246 mm)                    kr. 13.400
   Halvside                    (181 x 246 mm)                    kr. 7.900
                                     (365 x 120 mm)                    kr. 7.900

   Kvartside                   (181 x 120 mm)                    kr. 4.600
   1/8-delsside                (90 x 120 mm)                     kr. 2.100
Alle våre priser er inkl. farger. Prisene forutsetter ferdig materiell.

Plasseringstillegg:
   På side 1, + 100%                     På baksiden, + 40%
   På side 3, + 40%                       På høyreside, + 10%
   På side 5, + 30%

Tekniske opplysninger:
Spaltebredde 46 mm.
Sidehøyde 365 mm.
Satsspeil 246 x 365 mm.

Avisen produseres i InDesign. Annonsemateriell leveres som høyoppløslig pdf, eller som jpg bilde med oppløsning på minimum 250 dpi til mailadresse: post(@)oslosydavisen.no

Generelle vilkår:
Annonser som i sin form får et redaksjonelt utseende må merkes "ANNONSE" øverst til venstre. Avisen har ikke ansvar for feil i materiell som er mottatt fra annonsør, formidler eller annen ekstern leverandør.

Eventuelle feil må reklameres straks og senest innen 1 uke etter utgivelse. Avisens ansvar for feil er begrenset oppad til annonsens kostende. Eventuelle avbestillinger kan ikke gjøres senere enn 3 dager før trykking.